سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > برنامه ریزی آموزشی > برنامه آموزشی بخش عفونی بیمارستان امام حسین (ع) 
 
 

برنامه هفتگی آموزشی بخش عفونی بیمارستان امام حسین (ع)

روز- ساعت 8-9 9-10 10-11 11-12
شنبه ویزیت بیماران

گزارش صبحگاهی

دکتر حقیقی

ویزیت بیماران با اتند کنفرانس دکتر حقیقی
یکشنبه ویزیت بیماران

کلاس

دکتر حقیقی- دکتر شعائی

ویزیت عمومی بخش

دکتر حقیقی- دکتر شعائی

دوشنبه کنفرانس هفتگی بیمارستان ویزیت بیماران ویزیت بیماران با اتند

کنفرانس

دکتر نبوی

سه شنبه

ویزیت بیماران

گزارش صبحگاهی

دکتر فرحبخش

ویزیت بیماران با اتند

کنفرانس

دکتر فرحبخش

چهارشنبه ویزیت بیماران

گزارش صبحگاهی

دکتر شعائی

ویزیت بیماران

با اتند

کنفرانس

دکتر شعائی

پنج شنبه

ویزیت بیماران

ویزیت بیماران

کلاس

دکتر حقیقی

کنفرانسهای ساعت 12 – 11 طبق برنامه قبلی توسط اساتید، دستیاران و انترن ها ارائه می گردد.در کلاسها موضوعات شامل ژورنال، گزارش موارد و CPC می باشد.

 

برنامه هفتگی درمانگاه عفونی بیمارستان امام حسین (ع)

روز- ساعت 9-12 14-17
شنبه دکتر شعائی دکتر شعائی
یکشنبه

دکتر شعائی - دکتر حقیقی

چرخشی

دکتر حقیقی
دوشنبه دکتر حقیقی  
سه شنبه دکتر شعائی  
چهارشنبه دکتر حقیقی دکتر حقیقی
پنج شنبه دکتر نبوی  

** درمانگاه های صبح با حضوراساتید، دستیاران و انترن ها می باشد.

درمانگاه عصر با حضور اساتید به تنهایی می باشد.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - گروه عفونی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی - جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- طبفه7

تلفن : 8-22439963- 021
پست الکترونیک :
infections@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.