سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > کارگاه های برگزار شده 
 
 

کارگاه ها

کارگاه احتیاط استاندارد

مورخ 1385/1/30

کارگاه مقاله نویسی

مورخ 1387/12/20

کارگاه تازه های هپاتیت ب

مورخ1388/10/16الی 1388/10/18

کارگاه تجویز منطقی مصرف دارو

مورخ 1389/2/5

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

مورخ  1389/12/9 الی1389/12/11

 

IFI Annual Summit Workshop Posoconazole update کارگاه

مورخ 1389/12/12 الی1389/12/14

کارگاهNeedle Stick

مورخ 1391/9/7

کارگاه   Hand Washing 

مورخ1391/9/7

کارگاه Post Exposure Prophlaxis

مورخ 1393/8/20

 

کارگاه مراقبت رفتاری در HIV

مورخ 1393/8/21

 

کارگاه روشهای پیشرفته برآورد اندازه جمعیت گروه های پرخطر 

مورخ1393/8/21

 

کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی جهت چاپ در مجلات ISI

مورخ 1393/11/9

 

کارگاه CCHF Biosafety

مورخ 1394/8/21

کارگاه Brucellosis Biosaftey

مورخ1394/8/21

 

دومین کارگاه کشوری ایدز

مورخ 94/9/5

اولین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی

مورخ 94/11/1

دومین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی

مورخ 94/12/6

سومین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی

مورخ 95/2/23

چهارمین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی

مورخ 95/5/21

کارگاه تظاهرات پولمونری در بیماران HIV مثبت مورخ 95/8/6

کارگاه احتیاطات همه جانبه مورخ 95/9/17

 کارگاه  HIV Cascade Analysis Workshop  مورخ 95/9/17

کارگاه Post Exposure Prophylaxis مورخ 95/9/18

پنجمین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی مورخ 95/10/30

اولین کارگاه عفونت های کاندیدایی  مورخ 96/1/24

کارگاه HIV مورخ 96/8/11

کارگاه واکسیناسیون بالغین مورخ 96/10/7

کارگاه داوری مقالات علمی مورخ 96/11/18

کارگاه  عفونت در ICU مورخ 96/11/19

کارگاه مرور جدیدترین دستورالعمل های تشخیص و درمان سل حساس و مقاوم مورخ 97/5/11

کارگاه  کنترل عفونت مورخ 97/8/15

کارگاه Occupational Exposure

مورخ 1397/8/30

کارگاه Non Occupational Exposure

مورخ 1397/8/30

کارگاه دستورالعمل های جدید مراقبت و درمان HIV

مورخ 1397/9/1

کارگاه نحوه برخورد با عفونت های مرتبط با مونوکلونال آنتی بادی ها 

مورخ 1397/11/11

کارگاه آنتی بیوتیک های وسیع الطیف 

مورخ 1398/3/30

کارگاه پیشگیری و درمان عفونتهای مرتبط با پیوند کبد 

مورخ 1398/10/12

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - گروه عفونی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی - جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- طبفه7

تلفن : 8-22439963- 021
پست الکترونیک :
infections@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.